Servizos

Guía Cidadá

Anteproxecto Corazón Verde
Orzamento 49.851,98 €Data de inicio 17 de setembro de 2012 (Prazo 1 mes)Data de finalización 15 de outubro de 2012
A Concellería de Medio Ambiente ven desenvolvendo campañas de sensibilización encamiñadas a unha maior concienciación da cidadanía co tema dos residuos.
Conexión gratuíta á Internet a través da wifi municipal e acceso ao servizo de email do Concello.
Celebración de vodas civís no Concello de Lugo.
Cesión do Concello de Lugo en réxime de aluguer por un período de catro anos, con opción a prórroga, de 9 locais comerciais no barrio da Tinería.
Orzamento de licitación 115.327,71 €Orzamento de adxudicación 78.445,18 €Data de inicio 21 de xaneiro de 2013 Data de finalización 26 de abril de 2013
Ferramenta de acceso sinxelo e áxil á información urbanística de calquera ámbito do termo municipal de Lugo.
‘Lugo é capital, urban ad display’, é a primeira experiencia piloto que se pon en marcha en España de impulso do comercio e da hostalaría local a través dun sistema innovador de cartelería interactiva.

Páxinas