Viveiro de empresas Tinería

Cesión do Concello de Lugo en réxime de aluguer por un período de catro anos de 9 locais comerciais no barrio da Tinería. A renda será 20% do que lle custa ao Concello o arrendamento dos locais ao Insituto Galego de vivenda e Solo. Deste xeito, a entidade local achega o 80% restante. Os importes oscilan entre os 10€ ao mes do inmoble con menor superficie aos 72€ do máis grande (IVE incluído).

Máis info