Plan Estratéxico de Subvencións

Outorgamento de subvencións por parte do Concello de Lugo para a realización de proxectos ou actividades que teñan por obxecto o fomento de accións de utilidade pública ou interese social ou de promoción dunha finalidade pública.

+ info

Resolucións municipais de concesión de subvencións e bases para a concesión en réxime de concorrencia competitiva: Anualidade 2016