Identidade institucional

A identidade institucional está regulada polo manual de identidade visual do Concello de Lugo. Poñémolo á disposicion da cidadanía xunto cos logotipos de aplicación.