Fillos da Cidade de Lugo

Distincións como Fillos Adoptivos, Fillos Preclaros ou Fillos Predilectos da cidade

Nome Título
Benito Murúa López Fillo Adoptivo
Antolín López Peláez Fillo Adoptivo
Carlos Pombo Somoza
Fillo Adoptivo
Dámaso Berenguer Fuste Fillo Adoptivo
Eduardo García Rodríguez Fillo Adoptivo
Enrique Otero Aenlle Fillo Adoptivo
José Ibáñez Martín Fillo Adoptivo
Julio Salvador Díaz de Benjumea Fillo Adoptivo
Luis Rodríguez de Vígury Fillo Adoptivo
Manuel Lago González Fillo Adoptivo
Miguel Novoa Fuente Fillo Adoptivo
Narciso Peinado Gómez Fillo Adoptivo
Pedro Caselles Beltrán Fillo Adoptivo
Ramón Ferreiro Rodríguez Fillo Adoptivo
Ánxel López Pérez Fillo Preclaro
Luis Rodríguez de Vígury Fillo Preclaro
Manuel Castro Gil Fillo Preclaro
Fray Plácido A. Rey Lemos Fillo Preclaro
Alfredo Rodríguez Labajo Fillo Predilecto
Álvaro Gil Varela Fillo Predilecto
Anxel Fole Sánchez Fillo Predilecto
Juan Rof Carballo Fillo Predilecto
Manuel López Varela Fillo Predilecto