Retribucións dos membros da Corporación Municipal

As retribucións brutas percibidas polos membros da Corporación Municipal con cargo aos orzamentos do Concello de Lugo son as seguintes:

Alcaldesa

4.787,22 euros

Dedicacións exclusivas

6 PSOE, 2 PP e 1 Lugonovo: 3.172,40 euros

Dedicacións parciais

2 PP, 2 BNG e 1 ACE: 1.620,31 euros
2 Ciudadanos: 1.458,28 e 1.782,34 euros

Os membros da Corporación Municipal non perciben ningunha indemnización con ocasión do abandono dos seus cargos.