Grupo Municipal do PSOE

PSOE Lugo  |  www.psoelugo.com

  • Lara Méndez López, Alcaldesa - Presidenta
  • Miguel Fernández Méndez, - Segundo tenente de alcaldesa e titular da ÁREA DE TRANSICIÓN ECOLÓXICA E IMPULSO RURAL
  • Mercedes Paula Alvarellos Fondo - Terceira tenenta de alcaldesa e titular da ÁREA DE SOSTIBILIDADE URBANA E RECURSOS INTERNOS
  • Mauricio Vitorio Repetto Morban - Quinto tenente de alcaldesa e titular da ÁREA DE DINAMIZACIÓN ECONÓMICA
  • Ana González Abelleira - Sexta tenenta de alcaldesa, e titular da ÁREA DE COHESIÓN SOCIAL
  •  Jorge Bustos Atanasio – titular da Concellería delegada de Xuventude e Deportes
  • Olga López Racamonde – titular da Concellería delegada de Benestar Social e Maiores
  • Ángel Pablo Permuy Villanueva - titular da Concellería delegada de Economía e Recursos Humanos

Directorio