Poxa de bens inmobles: 13 de setembro de 2016

Anuncio de poxa: BOP nº 191 de data 20 de agosto de 2016
Celebración da poxa: 13 de setembro de 2016, ás 10:00 horas no Centro Social Uxío Novoneyra