Poxa de bens mobles e inmobles: venda por xestión directa (2º prazo)