Tesourería Municipal

Servizos que prestamos

 • Información a contribuíntes e provedores en relación cos trámites que se realizan e cos expedientes en trámite.
 • Realización de todos os pagamentos do Concello e o seu rexistro contable.
 • Organización e xestión da recadación tributaria e non tributaria:
 • Determinación dos prazos e medios de ingreso.
 • Convenios de colaboración con entidades colaboradoras na recadación.
 • Remisión ás entidades colaboradoras dos datos precisos para efectuar a recadación.
 • Contabilización de todos os ingresos.
 • Xestión de domiciliacións bancarias.
 • Xestión da recadación en vía executiva:
 • Ditamento de providencias de constrinximento.
 • Realización de embargos.
 • Derivación da responsabilidade.
 • Custodia de fondos, valores e efectos.
 • Tramitación de expedientes de devolución de ingresos indebidos.
 • Tramitación de expedientes de aprazamento e fraccionamento de débedas tributarias.
 • Emisión de certificacións de estar ao corrente co Excmo. Concello de Lugo.
 • Resolución de recursos de reposición contra os trámites relativos ao procedemento de recadación.
 • Emisión de informes e incoación dos expedientes en relación co Tribunal Económico Administrativo.

+ info

Pagamento medio a provedores. Ano 2023
368.88 KB
Setembro 2023
370.71 KB
Agosto 2023
365.16 KB
Xullo 2023
368.95 KB
Maio 2023
368.84 KB
Abril 2023
368.68 KB
Marzo 2023
366.12 KB
Febreiro 2023
Pagamento medio a provedores. Ano 2022
369.88 KB
Decembro 2022
367.15 KB
Novembro 2022
367.49 KB
Outubro 2022
367.34 KB
Setembro 2022
369.43 KB
Agosto 2022
366.13 KB
Maio 2022
365.37 KB
Abril 2022
369.88 KB
Marzo 2022
366.88 KB
Febreiro 2022
366.76 KB
Xaneiro 2022
Pagamento medio a provedores. Ano 2021
365.99 KB
Decembro 2021
367.1 KB
Novembro 2021
367.7 KB
Outubro 2021
367.24 KB
Setembro 2021
369.42 KB
Agosto 2021
369.66 KB
Xullo 2021
441.8 KB
Xuño 2021
369.75 KB
Maio 2021
367.35 KB
Abril 2021
367.9 KB
Marzo 2021
365.53 KB
Febreiro 2021
367.18 KB
Xaneiro 2021
Pagamento medio a provedores. Ano 2020
369.51 KB
Decembro 2020
369.55 KB
Novembro 2020
369.46 KB
Outubro 2020
83.21 KB
Setembro 2020
83.78 KB
Agosto 2020
83.39 KB
Xullo 2020
53.05 KB
Xuño 2020
425.86 KB
Maio 2020
424.57 KB
Abril 2020
428.07 KB
Marzo 2020
426.66 KB
Febreiro 2020
83.51 KB
Xaneiro 2020
Pagamento medio a provedores. Ano 2019
426.8 KB
Decembro 2019
643.35 KB
Abril 2019
93.5 KB
Marzo 2019
93.01 KB
Febreiro 2019
92.71 KB
Xaneiro 2019
Pagamento medio a provedores. Ano 2018
215.38 KB
Decembro 2018
85.91 KB
Novembro 2018
215.51 KB
Outubro 2018
214.34 KB
Setembro 2018
216.02 KB
Agosto 2018
215.86 KB
Xullo 2018
358.39 KB
Xuño 2018
360.06 KB
Maio 2018
218.3 KB
Abril 2018
96.97 KB
Marzo 2018
96.86 KB
Febreiro 2018
185.86 KB
Xaneiro 2018
Pagamento medio a provedores. Ano 2017
111.65 KB
Decembro 2017
111.52 KB
Novembro 2017
111.31 KB
Outubro 2017
111.39 KB
Setembro 2017
111.1 KB
Agosto 2017
5.35 KB
Xullo 2017
5.35 KB
Xuño 2017
49.2 KB
Maio 2017
5.38 KB
Abril 2017
49.35 KB
Marzo 2017
49.75 KB
Febreiro 2017
5.36 KB
Xaneiro 2017
Pagamento medio a provedores. Ano 2016
10.59 KB
Decembro 2016
10.63 KB
Novembro 2016
10.61 KB
Outubro 2016
5.36 KB
Setembro 2016
5.37 KB
Agosto 2016
5.37 KB
Xulio 2016
48.04 KB
Xuño 2016
5.35 KB
Maio 2016
5.35 KB
Abril 2016
9.43 KB
Marzo 2016
5.37 KB
Febreiro 2016
5.35 KB
Xaneiro 2016
Pagamento medio a provedores. Ano 2015
5.34 KB
Decembro 2015
5.16 KB
Novembro 2015
5.16 KB
Outubro 2015
5.35 KB
Setembro 2015
5.19 KB
Agosto 2015
5.15 KB
Xullo 2015
5.16 KB
Xuño 2015
5.15 KB
Maio 2015
5.15 KB
Abril 2015
5.16 KB
Marzo 2015
44.73 KB
Febreiro 2015
48.43 KB
Xaneiro 2015

Directorio