Trámites Presencial

Buscar trámites por

Código Trámite Presentación
--- Bases do Certame "Concurso de Monólogos no Confinamento"
Presencial Online Descarga
--- Bases e inscricións - Cursos de Informática Presencial Online Descarga
--- Bases Xerais Reguladoras para a Concesión de Subvencións ás Asociacións e Entidades sen Ánimo de Lucro para a Dinamización Económica no Exercicio 2021 no Eido da Área de Cohesión e Dinamización Social Presencial Online Descarga
--- Muramiñae Rehabilita Presencial Online Descarga
--- Pagamento de recibos Presencial Online
--- Solicitudes de Axuda (Anexo I) e Xustificación (Anexo II) do Plan de emprego municipal (con)trato feito! Presencial Descarga
--- Subvencións para asociacións e entidades sen ánimo de lucro, para a dinamización económica, que desenvolvan a súa actividade no eixo da Área de Cohesión e Dinamización Social Presencial Descarga
101 Inscrición no Rexistro Municipal de Parellas de Feito Presencial Descarga
102 Reclamación patrimonial Presencial Descarga
121 Celebración de matrimonio civil Presencial Descarga
122 Acceso vehículos matrimonio civil Presencial Descarga
141 Provisión de prazas de persoal funcionario / laboral (quenda de consolidación de emprego temporal) Presencial Descarga
142 Acceso a prazas de persoal funcionario / laboral (quenda libre) Presencial Descarga
161 Tarxeta estacionamento para persoas con discapacidade Presencial Descarga
162 Tarxeta de armas Presencial Descarga
167 Adscrición/baixa persoal asalariado ou colaborador nun vehiculo taxi
Presencial Descarga
168 Solicitude de transmisión de licenza de taxi Presencial Descarga
169 Cambio de vehículo de taxi
Presencial Descarga
172 Autorización para vao/pasaxe Presencial Online Descarga
173 Cambio titularidade vao/pasaxe Presencial Online Descarga
174 Autorización para actividades ao aire libre Presencial Descarga
175 Tarxeta zona peonil Presencial Online Descarga
176 Autorización para instalación de valo / estada / plataforma elevadora Presencial Descarga
177 Autorización para a instalación de guindastre Presencial Descarga
179 Solicitude de ocupación de vía pública dos caldeiros do polbo Presencial Descarga

Páxinas