Pagamento de recibos

Presentación: 
Presencial
Online

Pagamento online

O Concello de Lugo ofrece a posibilidade de realizar o pagamento dos seus recibos por Internet. Actualmente, pódense realizar as seguintes operacións:

  • Pagamento de recibos en periodo voluntario
  • Pagamento de recibos en vía executiva e multas
  • Consulta de recibos en recadación executiva
  • Descarga de recibos domiciliados