Provisión de prazas de persoal funcionario / laboral (quenda de consolidación de emprego temporal)

Código: 
141
Presentación: 
Presencial
Descarga

Documentación que deberá achegar

  • Formulario de solicitude debidamente cumprimentado, xunto co modelo anexo
  • Xustificante de pagamento do Modelo 119 de autoliquidación en concepto de Taxa por Dereitos de Exame, que se pode facer efectiva en calquera oficina de Novagalicia Banco, Caixa Bank, ou BBVA.