Cambio de vehículo de taxi

Código: 
169
Presentación: 
Presencial
Descarga

DOCUMENTACIÓN A ACHEGAR:

 • Copia do NIF/CIF do solicitante e do NIF do representante.
 • Copia do permiso de conducir.
 • Copia do permiso de circulación.
 • Copia da tarxeta da licenza.
 • Copia da ficha técnica do vehículo.
 • Certificado de desinstalación e instalación do taxímetro.
 • Copia do boletín metrolóxico.
 • Certificado volumen do maleteiro.
 • Copia da póliza do seguro do vehículo e do recibo do pagamento.
 • Copia da autorización interurbana de transporte (Clase VT).
 • Xustificante pago taxas.