Tarxeta zona peonil

Código: 
175
Presentación: 
Presencial
Online
Descarga

Documentación que deberá achegar

Residentes con praza de garaxe na zona peonil

 • Fotocopia do DNI
 • Fotocopia compulsada do permiso de circulación do vehículo
 • Documentación que acredite a titularidade ou arrendo da praza de garaxe

Residentes sen praza de garaxe na zona peonil

 • Fotocopia do DNI
 • Fotocopia compulsada do permiso de circulación do vehículo

Nestes dous casos (RESIDENTES), o enderezo que figure no DNI e no permiso de circulación haberá de coincidir co enderezo no que figura empadroada/o e co lugar para o que solicita a tarxeta que autoriza o acceso á zona peonil.

Usuarios/as da zona peonil

 • Fotocopia do DNI
 • Fotocopia compulsada do permiso de circulación do vehículo
 • Documentación que acredite a titularidade ou arrendo da praza de garaxe

O enderezo que conste na documentación anterior NON ten por que ser coincidente coa zona peonil onde ten a praza de garaxe como usuario.

Comerciantes

 • Fotocopia do DNI
 • Fotocopia compulsada do permiso de circulación do vehículo
 • Documentación que acredite ter negocio na zona peonil

Cambio de vehículo

 • Permiso de circulación do novo vehículo