Inscrición no Rexistro Municipal de Parellas de Feito