Adscrición/baixa persoal asalariado ou colaborador nun vehiculo taxi

Código: 
167
Presentación: 
Presencial
Descarga

DOCUMENTACIÓN A ACHEGAR:

  • Copia do NIF/CIF do solictante e do NIF do representante
  • Copia do NIF do traballador contratado e do permiso de conducir
  • Copia do contrato de traballo
  • Certificado de ter dado de alta ó traballador na Seguridade Social