Tarxeta de armas

Código: 
162
Presentación: 
Presencial
Descarga

Documentación que deberá achegar

  • Documento nacional de identidade (orixinal e copia)
  • Certificado de penais
  • Certificado psicotécnico
  • Factura de compra da arma (orixinal e copia)