PXOM - Plan Xeral de Ordenación Municipal

O Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) supón a norma xurídica de obrigado cumprimento tanto para a cidadanía comompara a Administración.

Basicamente, o PXOM comprende e regula as accións e proxectos de renovación da cidade, así como o crecemento do Concello de Lugo.

+ info

PXOM – Plan Xeral de Ordenación Municipal (Aprobación definitiva parcial pola orde da CMATI do 29 de abril de 2011)