PXOM - Plan Xeral de Ordenación Municipal

O Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) supón a norma xurídica de obrigado cumprimento tanto para a cidadanía comompara a Administración.

Basicamente, o PXOM comprende e regula as accións e proxectos de renovación da cidade, así como o crecemento do Concello de Lugo.

+ info

PXOM – Plan Xeral de Ordenación Municipal
PXOM – Plan Xeral de Ordenación Municipal (Documentación en trámite) | Pleno 3-12-2012
PXOM – Plan Xeral de Ordenación Municipal (Documentación en trámite) | Pleno 30-07-2020