Reparación do pavimento na Ronda da Muralla

Orzamento de licitación 82.169,64 €
Orzamento de adxudicación 63.508,91 €
Data de inicio 25 de agosto de 2014
Data de finalización 10 de setembro de 2014

Reparación do firme nas zonas do tramo máis deteriorado (dende a Praza Bispo Odoario ata a Rúa Santiago), mediante a reposición de losas de formigón e capa de rodadura a base de mestura bituminosa en quente.