Contratación mediante lotes do aluger de stands para a instalación de postos de venda no San Froilán 2018; postos na Avda Rodríguez Mourelo (lote 1), postos na Praza Maior (lote 2), postos na Avda Dr. García Portela (lote 3) e postos na rúa Puro Cora (lote 4)