Turismo de Lugo

No Servizo de Turismo temos como obxecto xestionar o turismo no Concello, así como impulsar a mellora dos servizos turísticos e a implicación dos axentes locais nunha cultura de calidade, colaborando na reflexión estratéxica de Lugo como destino turístico.

Estamos a traballar na prestación de servizos de información e asesoramento sobre a oferta turística, no fomento do atractivo turístico de Lugo para posicionalo no mercado turístico e na mellora dos mecanismos de xestión do turismo.

Que servizos prestamos?

 • Recepción e acollida de visitantes e información sobre a oferta turística.
 • Accións de promoción.
 • Distribución de material promocional.
 • Venda de entradas a servizos turísticos e a eventos.
 • Venda de publicacións e merchandising.
 • Elaboración de itinerarios á carta pola cidade para colectivos.
 • Recollida de queixas e suxestións.
 • Elaboración de estatísticas de turismo.
 • Visitas guiadas a grupos nos propios museos.
 • Visitas teatralizadas pola cidade
 • Xestión do portal de información www.lugocultural.com
 • Rutas audioguiadas en mp3, para visitar a muralla e o centro histórico.
 • Cooperación co sector turístico do concello
 • Mellorar a accesibilidade do turista aos servizos de información da cidade
 • Comunicación e contratación de servizos turísticos

Cales son os nosos compromisos?

 • O incremento dos fluxos turísticos ao municipio e reforzo do turismo cualitativo
 • Desestacionalizar e prolongar a estadía media
 • Mellora e desenvolvemento de produtos turísticos (gastronomia, turismo cultural,etc.) Facer unha oferta diferenciada que mellore e amplíe a oferta actual con contidos que inviten a prolongar a estadía media
 • Mellorar a atención ao visitante
 • Mellora da calidade dos servizos turisticos
 • Sensibilización social e empresarial do turismo como industria
 • Impulsar estruturas de xestión que articulen aos diferentes axentes implicados
 • Crear imaxe de destino turístico
 • Adecuada comunicación e promoción turística

Seguimento dos compromisos

 • Número de reunións periódicas cos actores interesados.
 • Auditorías internas.
 • Inversións en promoción
 • Número de material promocional distribuído
 • Porcentaxe de satisfacción dos usuarios sobre os servizos turísticos
 • Porcentaxe de turistas que recomendan a visita

Enlaces de interese

App Lugo Turismo>>

Rutas Gastronómicas>>

Rutas turísticas>>

Directorio