Subvencións solicitadas dende Xuventude no ano 2013

O Concello de Lugo recibiu subvencións doutros organismos públicos para o desenvolvemento de distintas actividades. Ditos organismos son a Xunta de Galicia, a Deputación Provincial de Lugo, o Ministerio de Educación, Cultura e Deporte e o Plan Nacional sobre Drogas. Ministerio de Sanidade.