Rexeneración de pavimento no Camiño de Romai entre as rúas Tres Marías e Casas Vellas (escalinata)

Orzamento de adxudicación 42.370,00 €
Data de inicio 4 de agosto de 2014
Data de finalización 25 de agosto de 2014

As obras consistirán no arranxo do pavimento e as beirarrúas, así como na canalización para a instalación eléctrica.