Rúa Roi Xordo. Ampliación de beirarrúa

Orzamento 9.640,90 €
Data de inicio 29 de agosto de 2012
Data de finalización Obra rematada

Obra ampliación de ancho de ancho da beirarrúa de 1 a 2 metros fronte ao CEIP Illa Verde da rúa Roi Xordo, nun total de 103 metros lineais.