Calzada das Gándaras

Orzamento 21.506 €
Data de inicio 17 de setembro de 2012 (Prazo 2 meses )
Data de finalización 29 de outubro de 2012

Obra execución dunha beirarrúa contínua de formigón armado de 15 cm. De espesor cuxa rasante será similar á calzada contínua , respeCtando en todo momento as condicións de accesibilidade ás vivenda e propiedades colindantes.

O trazado ven determinado polo cumprimento das alineacións previstas no pxou, así como pola necesidade de proxectar uns itinerarios peoníns que desen resposta ás demandas cidadás ao tempo que se cumpren os criterios marcados pola lei galega de accesibilidade.

O tramo afectado polas obras é o comprendido entre as interseccións desta rúa coas rúas Virxe dos Ollos Grandes e Virxe da Soidade.