Ronda de Fingoi. Mellora do firme

Orzamento 234.856,90 €
Data de inicio 18 de outubro de 2011
Data de finalización 25 de novembro de 2011

Renovación superficial do firme da Ronda de Fingoi, no tramo comprendido entre a Rúa Armórica e a Rúa Pintor Corredoira, nos dous carrís de circulación situados á dereita da mediana en sentido Armórica-Pintor Corredoira.

A capa de rodadura executarase en todo o ámbito da obra, mediante mezcla bituminosa en quente cun espesor medio de 7 cm.