Execución de beirarrúas en Calzada das Gándaras. Tramo: Venancio Senra - Virxe dos Ollos Grandes

Orzamento de licitación 15.977,69 €
Orzamento de adxudicación 13.581,04 €
Data de inicio13 de xaneiro de 2014
Data de finalización Obra rematada en marzo de 2014

A actuación proxectada prevé a execución dunha beirarrúa continua de formigón armado cuxa rasante será sensiblemente similar á da calzada contigua, respetando en todo momento as condicións de accesibilidade ás vivendas e propiedades colindantes.