Procedemento para a autorización de instalación de atraccións no recinto feiral, período 2018-2019. EXPDTE REF: 2017-28 (3º procedemento).