Pavimentación e servizos na Rúa Perpetuo Socorro. Tramo: Río Cabe - Otero Pedrayo

Orzamento de licitación 90.375,19 €
Orzamento de adxudicación 74.785,47 €
Data de inicio 17 de marzo de 2014
Data de finalización Obra rematada en xuño de 2014

Plantéase mediante a presente actuación a renovación das redes de abastecemento, saneamento e alumado público no tramo da rúa Perpetuo Socorro comprendido entre a rúa Río Cabe e Otero Pedrayo, coa conseguinte reposición e renovación de firmes e pavimentos.