Reparación talud de terraplén en Avda. das Fontiñas

Orzamento 45.746,24 €
Data de inicio 9 de abril de 2013
Data de finalización 26 de abril de 2013

A principios de abril se produciu un derrube no talud das ladeiras de fontiñas á altura do número 176. Tendo en conta que non era a primeira vez que ocorría, optouse por mellorar o sostemento de terras e a estabilidade do talud mediante a execución dunha escolleira ata media altura, e un talud máis tendido ata a cota da beirarrúa.

No talud de terras colocouse malla antiherba e realizáronse plantacións para mellorar a estabilidade do mesmo.