Centro de día Antonio Gandoy

Centro de Convivencia Maruja Mallo
Primavera, 37 Entrada polo Carril das Hortas
27002 Lugo
Teléfono/s: 
982297384

Que é?

Ten por obxecto prestar unha atención integral, e en xornada diurna, a aquelas persoas maiores que, aínda faltas da suficiente autonomía persoal, manteñen un medio de vida familiar suficiente, ou que, en defecto disto, dispoñen dun contorno social que lles serve de apoio e que non lles fai precisa-lo seu ingreso nunha residencia da terceira idade. Así mesmo, este centro facilita o respiro dos coidadores habituais do maior dependente. O centro dispón de 50 prazas e presta servicios de almorzo, xantar e merenda, transporte, actividades de animación e recuperación, etc.

Que servizos prestan?

  • Atencións sociais e sanitarias
  • Apoio social e familiar
  • Transporte de ida e volta ao seu domicilio habitual
  • Almorzo, xantar e merenda
  • Actividades de ocio e tempo libre
  • Actividades terapéuticas e rehabilitadoras

Directorio