Escola Infantil Serra de Outes

Serra de Outes, s/n
27004 Lugo
Horarios: 
Luns a venres laborables, de 8:00 a 20:00
Teléfono/s: 
982 297 31 2 / 982 297 497

As Escolas Infantís Municipais son centros asistenciais e educativos que están dirixidos a nenos de 0 a 3 anos. As súas funcións son:

  • Desenvolvemento harmónico e integral das nenas e nenos (físico, afectivo, social e intelectual).
  • Apoio á función educativa familiar.
  • Conciliar a vida familiar e laboral da familias.

Directorio