Pavimentación do acceso ao núcleo de San Mamede dos Anxos. Tramo Igrexa de Conturiz - núcleo de San Mamede. Parroquia de Conturiz

Orzamento de licitación 86.814,29 €
Orzamento de adxudicación 69.277,80 €
Data de inicio 24 de xullo de 2014
Data de finalización 11 de agosto de 2014

Regularización e reforzo do pavimento da calzada  a base de mestura bituminosa en quente, limpeza de marxes, perfilado de cunetas e sinalización horizontal do vial.