Urbanización da Praza Porta Miñá (URBAN)

Orzamento de licitación 115.327,71 €
Orzamento de adxudicación 78.445,18 €
Data de inicio 21 de xaneiro de 2013
Data de finalización 26 de abril de 2013

A presente actuación conleva a demolición de pavimentos na praza da porta miña para reordenar o espazo mediante unha nova rasante de urbanización que evite os escalóns na traxectoria peonil. Fórmase unha plataforma elevada diante das entradas existentes para garantir o acceso ás mesmas.

O pavimento estará formado por baldosas de granito, coa colocación de canaletas intermedias para a recollida das augas de choiva.