Oficina de Servizos Sociais

Centro de Servizos Municipais
Ronda da Muralla, 197
27002 Lugo , Lugo
Horarios: 
Lun - Ven: 8:30 a 14:30 | Sáb: 10:00 a 13:00
Teléfono/s: 
982297370 | 982297054 | 982297829
Fax: 
982297103

Que é?

É o lugar onde está situado o equipo técnico encargado da dirección e control, estudo, programación e avaliación dos servizos sociais municipais.

Que servizos presta?

  • Funcións de natureza administrativa, de dirección, información, estudo, ordenación, avaliación, inspección e control dos servizos sociais municipais. 
  • Elaboración da programación dos servizos sociais. 
  • Deseño de proxectos para os programas europeos e execución, seguimento e avaliación destes. 
  • Programa de subvencións a entidades sen fin de lucro. 
  • Xestión de convenios con entidades privadas, sen ánimo de lucro ou de iniciativa social.

Directorio