Servizos de Sanidade

Unha das competencias da concellería de Servizos Xerais é a Sanidade, que no ámbito da administración municipal ten asignadas as seguintes responsabilidades:

  • Desratización, desparasitación e desinfección: actuacións semanais ao longo de todo o ano e dúas campañas de choque anuais, en rúas, prazas, parques, xardíns e edificios municipais.
  • Coordinación cos servicios de limpeza urbana.
  • Vixiancia de establecementos de hostalería e alimentación.
  • Control de condicións hixiénicosanitarias no mercadiño de venda ambulante do Parque da Milagrosa.
  • Observación e denuncia, se é o caso, de incumprimentos na ordenanza de medio ambiente (especialmente, vertedoiros incontrolados).
  • Tramitación ao organismo correspondente da documentación referente ao traslado de animais, guías de orixe e sanidade pecuaria.