Monte Pico Sacro

Orzamento 177.457,19 €
Data de inicio 12/12/2011
Data de finalización 4 meses de prazo

Renovación das redes de abastecemento e saneamento en toda a rúa, a execución dunha nova instalación de alumeado público, así como a renovación de pavimentos de calzada e beirarrúa en todo o ámbito de actuación.

Proxéctase unha rúa con beirarrúas a ambos lados, un carril de circulación en sentido único e aparcamento en línea nunha das marxes da rúa.