Alumeamento público varias rúas zona de Fingoi

Orzamento 327.451,06 €
Data de inicio Outubro 2013
Data de finalización Xaneiro de 2013

Substitución de instalacións de máis de 25 anos de antigüidade de varias rúas do barrio de Fingoi.

Tratase das rúas Pintor Corredoira, Armando Durán, Fernando Esquio, Cornubia, Trebo e a parte que falta das rúas Roi Xordo e Armórica, substituíndo instalacións de máis de 25 anos de antigüidade.