Rúa Otero Pedrayo (tramo Río Eo - Río Sil)

Orzamento 215.236,99 €
Data de inicio 17 de xaneiro de 2012
Data de finalización 5 meses de prazo

O proxecto encádrase dentro do marco de actuacións municipais de renovación de tuberias de abastecemento de fibrocemento por novas tuberías de fundición, así como renovación de canais e tuberias de saneamento que na actulidade ocasionan filtracións de augas fecais no terreno.

A renovación conleva ademais a renovación de pavimentos, asi como a execución da obra civil necesaria para as canalizacións de alumeado público.