IES Ánxel Fole

IES Ánxel Fole
Angelo Colocci, s/n
27003 Lugo , Lugo
Teléfono/s: 
982212722
Fax: 
982212723
  • Instituto de Educación Secundaria (E.S.O)
  • Bacharelato

Directorio