Rexeneración de pavimento na estrada de Orbazai (tramo Igrexa San Lázaro - Ponte Río Mera)

Orzamento de licitación 161.556,45 €
Orzamento de adxudicación 150.000,00 €
Data de inicio 23 de xullo de 2013
Data de finalización 23 de setembro de 2013

Planéase mediante a presente actuación a rexeneración do pavimento da calzada da estrada de orbazai dende a igrexa de san lázaro ata a ponte sobre o río mera, incluídos os accesos á estrada de santiago, mediante unha capa de mestura bituminosa en quente, coas actuacións puntuais necesarias para mellorar as condicións de drenaxe e a regularidade superficial do pavimento.