Servizos sociais

Os servizos sociais municipais informan, orientan e asesoran á cidadanía, aos grupos e á comunidade en xeral sobre os distintos dereitos, deberes e recursos en materia de servizos sociais, e dos procedementos que é preciso seguir para o seu exercicio.

Asimismo tramitan entre outras prestacións:

  • Renda de integración social de Galicia
  • Emerxencia social
  • Axudas periódicas de prevención e apoio ás familias para a integración do menor
  • Pensións non contributivas
  • Prestacións do sistema de promoción da autonomía persoal e atención ás persoas en situación de dependencia
  • Acceso aos programas e equipamentos dos servizos sociais de atención primaria

Onde dirixirse?

Ao traballador ou traballadora social do Centro Social municipal que corresponda:

Directorio