Accións formativas para persoas migrantes

  • Accións de alfabetización e mellora de competencias nas linguas da sociedade de acollida. Centro de convivencia da Milagrosa. r/ Monte Faro, 10. Tel 982297410 Esta acción está cofinanciada pola Unión Europea, no marco do Programa Operativo FSE 2014-2020, OT9: “promover a inclusión social e loitar contra a pobreza e calquera forma de discriminación”.
  • Accións formativas dirixidas a acreditar o esforzo de integración. Centro de convivencia da Milagrosa.   Centro de convivencia da Milagrosa. r/ Monte Faro, 10. Tel 982297410 Esta acción está cofinanciada pola Unión Europea, no marco do Programa Operativo FSE 2014-2020, OT9: “promover a inclusión social e loitar contra a pobreza e calquera forma de discriminación”.
  • Curso de coñecementos constitucionais e socioculturais de España. Centro de convivencia de Fingoi. Ronda de Fingoi, 72 (entrada pola rúa Aviación Española, 22-24). Tel. 982 297 455.  Esta acción está cofinanciada pola Unión Europea, no marco do Programa Operativo FSE 2014-2020 OT 9 "promover a inclusión social e loitar contra a pobreza e calquera forma de discrimación.