Animación Sociocultural

Insertada nos servizos sociais comunitarios básicos a Animación Sociocultural trata de fomentar a cooperación, a solidariedade social e  a participación das persoas e dos grupos na vida comunitaria.

Comprende un conxunto de programas de intervención comunitaria que constitúen un elemento de prevención e inserción social:

Saídas Culturais
 
Trátase de actividades que consisten no desprazamento a lugares que son de interese cultural durante 1 día.
 
O fin destas actividades é  diversificar a ocupación do tempo libre das persoas maiores á vez de enriquecer o seu coñecemento sobre os diferentes ambientes culturais e sociais.
 
Así mesmo, ao tratarse de actividades grupais,  favorecen a socialización e fortalecen a participación sociocomunitaria.
 
Sempre é un bo momento para vivir experiencias novas e de coñecer novos lugares.
 
Máis info

Aulas Abertas

É un programa orientado a favorecer a conciliación nos eidos laboral, familiar e persoal, beneficiando tanto ás persoas  menores como á unidade de convivencia no seu conxunto.

Aulas Abertas NADAL 2023

Outro ano máis, durante este Nadal as familias poderán beneficiarse deste programa de conciliación  que terá unha duración de 8 días en total, repartidos en dúas quendas, e que está orientado para axudar a equilibrar a vida familiar e laboral.

Realizaranse nos Centros de Convivencia Uxío Novoneyra, Lamas de Prado, María Balteira, Maruja Mayo e A Milagrosa, con 20 prazas por quenda en cada centro.

O horario será de 8:30 a 14:30h e realizaranse diferentes actividades lúdicas de carácter socio-educativas.

Inscrición e información extra

IMPORTANTE: Inscrición: 11, 12 e 13 de decembro.

  • PRESENCIAL: En horario de 9:00h a 13:00h nos centros de convivencia onde terá lugar a actividade.

A lista de persoas admitidas publicarase o día 18 de decembro.

O pago da cota das persoas admitidas poderá efectuarse os días 19 e 20.

Acompañamoste

Programa dirixido ás persoas maiores en situación de soidade non desexada e/ou especial vulnerabilidade. Este programa lévase a cabo en colaboración coa Cruz Vermella e púxose en marcha co inicio da pandemia para dar apoio a estes colectivos.

Maiores

Os voluntarios da Cruz Vermella realizan un seguimento telefónico diario e en diferentes franxas horarias, e contan con soporte técnico para aqueles casos nos que se detectan necesidades específicas que requiran accións concretas. Esta atención reforzarase cun servizo de acompañamento por parte de voluntarios, que estarán cos maiores cunha periodicidade mínima de dous días á semana, incluída a zona rural. Ademais de poder axudarlles nos seus recados e facilitar a compra na casa, se lles prestará asesoramento para trámites con distintas administracións e información sobre recursos dispoñibles segundo as necesidades detectadas.

Apoio emocional

Por outra banda, se desenvolverá un servizo de apoio emocional en casos de situacións de ansiedade e angustia, tendo en conta a enorme afectación do estado emocional e anímico que está a ter esta situación nas persoas de máis idade. Estas accións veranse reforzadas a través de envíos de mensaxes por SMS ou WhatsApp, que lles axuden a sentirse acompañados. Levaranse a cabo con aquelas persoas que dispoñan dos medios técnicos, e valoraranse pór a súa disposición estes medios naqueles casos que non sexa así.

Menores en risco

Así  mesmo,  acompáñanse aos menores en risco na superación de barreiras académicas, mediante un reforzo educativo así como para evitar a fenda dixital que poida afectar a súa aprendizaxe.

Formación Informática Básica

Dende o ano 2020 a Animación Sociocultural  está a dar resposta á actual fenda dixital,  ofrecendo diversas  ferramentas dixitais para diminuir as necesidades tecnolóxicas  e seguir así coa nosa tarefa compensatoria e adaptativa.

Trátase de facilitar as ferramentas dixitais básicas para a mellora de competencias e permitir así a participación plena da poboación  na  actual sociedade da información.

As accións formativas teñen lugar nos centros de convivencia María Balteira, Maruja Mallo e Fingoi, así como tamén no Centro de Novas Tecnoloxías e están dirixidas a maiores de 65 anos e a outros colectivos con necesidades formativas.

Ante o éxito das pasadas edicións, na actualidade ofrécense un maior número de formacións e se ampliaron os centros nos que se levan a cabo.

As formacións son as seguintes:

Máis info

Lugo móvese cos maiores

Este programa facilita ás persoas maiores o reencontro co disfrute do tempo de lecer dunha maneira segura e responsable.

Entre as accións inclúese ximnasia ao aire libre nas diferentes prazas da cidade, dende xuño a setembro.

Máis info

Programación anual ASC 2023/2024

Preme aquí para acceder á información.

Máis info

Accións formativas para persoas migrantes

  • Accións de alfabetización e mellora de competencias nas linguas da sociedade de acollida.
  • Accións formativas dirixidas a acreditar o esforzo de integración.
  • Curso de coñecementos constitucionais e socioculturais de España.

Actividades de desenvolvemento comunitario

Organización de accións para o encontro de persoas, celebración de datas sinaladas de sensibilización sociocultural, parladoiros, mesas redondas, etc.

 

Directorio