Avenida Paulo Fabio Máximo

Orzamento 44.073,71 €
Data de inicio 13 de outubro de 2011
Data de finalización 2 meses de prazo

Renovación superficial do firme da Avda. Paulo Fabio Máximo, no tramo máis cercano á Avda. Duquesa de Lugo.

A calzada da marxe dereita da mediana en dirección Duquesa de Lugo manterase a rasante actual, e na marxe oposta, regularizarase a rasante para adaptala aos límites da mesma.

Repondrase a capa de rodadura dos tramos afectados, mediante mezcla bituminosa en quente cun espesor medio de 5 cm.