Avenida da Coruña. Mellora do firme

Orzamento 221.066,20 €
Data de inicio 2 de novembro de 2011
Data de finalización 25 de novembro de 2011

Mellora da seguridade e comodidade dos usuarios mediante a renovación superficial do firme da Avda. da Coruña, en diferentes tramos comprendidos entre a Rúa Perpetuo Socorro e a Avda. Paulo Fabio Máximo.

Reporase a capa de rodadura nos tramos afectados mediante mezcla bituminosa en quente cun espesor medio de 7 cm.