Pavimentación e servizos na Rúa Perpetuo Socorro. Tramo Avda. da Coruña - Rúa Río Cabe

Orzamento de licitación 179.624,80 €
Orzamento de adxudicación 151.136,31 €
Data de inicio 28 de maio de 2013

Planéase mediante a presente actuación a renovación das redes de abastecemento, saneamento e alumado público no tramo da rúa perpetuo socorro comprendido entre a Avda. da Coruña e Río Cabe, así como a renovación de pavimentos tanto de beirarrúa como de calzada nese tramo de rúa.