O Concello abrirá un proceso de selección aberto a axentes doutros municipios e da Autonómica para cubrir a xefatura da Policía Local

O nomeamento por libre designación non se pode producir ata que sexa efectiva a xubilación da persoa que ocupa na actualidade o posto. Por iso, o Concello desenvolve de maneira paralela un proceso para nomear a un axente de forma provisional

Xoves, 17 de xaneiro de 2019
Fonte: 
Gabinete de Prensa

O Concello de Lugo traballa na convocatoria dun proceso de libre designación para cubrir a xefatura da Policía Local. Este sistema, tal e como establece a Lei de Coordinación de Policías Locais de Galicia, está aberto a axentes da Policía Local doutros municipios galegos e tamén da Policía Autonómica, e a selección entre os que participen na convocatoria pública farase de acordo cos principios de igualdade, mérito e capacidade.

O nomeamento por este sistema de libre designación non se pode producir ata que sexa efectiva a xubilación da persoa que ocupa na actualidade o posto, isto é, o 25 de xaneiro. Por iso, o Concello está a desenvolver de maneira paralela un proceso para nomear a un axente de forma provisional -ata a xubilación do xefe actual, que ademais está de baixa médica-.  Segundo o que marca a Lei de Coordinación de Policías Locais, en casos de ausencia ou enfermidade do funcionario titular, o alcalde poderá substituílo por outro funcionario do corpo da mesma categoría ou, se non o hai, da inmediata inferior, atendendo aos criterios de mérito e capacidade.

Ante a escaseza de plantilla da Policía Local e a previsión da xubilación do xefe do corpo e a entrada en vigor do Real Decreto Lei que regula a xubilación anticipada dos axentes, co que pasan a poder solicitala con 59 anos en caso de acreditar 37 de actividade efectiva e cotización, o Goberno traballou con previsión e incluíu nas catro ofertas de emprego público que sacou adiante (2015, 2016, 2017 e 2018) un total de 19 prazas de policía, 8 de quenda libre e 11 de promoción interna, neste caso 4 para ascender a inspector, unha a inspector principal e unha a intendente. No caso da oferta de emprego do 2015, as dúas prazas previstas xa están cubertas. Así mesmo, as catro prazas de inspector previstas na oferta de 2016 estarán cubertas nuns meses.

Ademais, en canto remate o prazo que establece o decreto de xubilación anticipada para que os axentes comuniquen a súa intención de acollerse ao mesmo neste ano, isto é, o 31 de xaneiro, o Goberno presentará a oferta de emprego público deste 2019, a 5ª que impulsa no que vai de mandato, que cubrirá o 100% das xubilacións producidas, e contemplará a promoción interna para tres inspectores. A día de hoxe, hai 22 axentes que pediron a xubilación.

O voceiro asegurou que todos os concellos galegos están vivindo unha situación “un tanto anómala” trala entrada en vigor do decreto de xubilación anticipada da Policía, que “se pronuncia quizais en Lugo porque a media de idade dos traballadores municipais é bastante elevada, de 55 anos ou máis, e que é máis agudizada en Galicia que noutras comunidades porque a normativa autonómica impide a cobertura de prazas con funcionarios interinos na Policía”.

Audio

Noticias relacionadas