Lara Méndez presenta o IV Plan de Igualdade do Concello de Lugo 2021-2025, que recolle 130 achegadas de colectivos sociais

A alcaldesa sinala a importancia deste documento para seguir impulsando intervencións públicas directas na área da muller para conseguir una sociedade máis xusta e igualitaria.

O plan recolle 72 medidas e 28 obxectivos específicos enmarcados en 9 eixos de actuación, entre os que incorpora o de ‘saúde, urbanismo, mobilidade e vivenda’.

Elaborarase un estudo de recursos para a conciliación, con especial atención ás necesidades do ámbito rural e das mulleres vulnerables e con diversidade funcional.

Realizarase cos axentes sociais un mapeo da cidade sobre puntos ou itinerarios da cidade que representan puntos escuros relacionados coa seguridade das mulleres.

Intensificarase a formación do persoal municipal en igualdade así como a transversalidade das medidas a pór en marcha, que serán avaliadas continuamente.

O Concello presentará o borrador ao Foro de Igualdade nun proceso consultivo e espera poder aprobalo no vindeiro mes de maio.

Luns, 26 de abril de 2021
Fonte: 
Gabinete de Prensa
Lara Méndez presenta o IV Plan de Igualdade do Concello de Lugo 2021-2025, que recolle 130 achegadas de colectivos sociais

A alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, presentou hoxe o borrador do IV Plan de Igualdade do Concello de Lugo 2021-2025, que recolle as estratexias e a folla de ruta coa que “seguiremos a impulsar intervencións públicas directas e no marco das nosas competencias para acadar unha cidade respectuosa, feminista e cun modelo de convivencia que se basee na igualdade de oportunidades para a muller”.

Acompañada da edil de Muller e Igualdade, Silvia Alonso, e da súa predecesora nesta área, Ana González Abelleira, a alcaldesa destacou a importante participación da sociedade civil de Lugo neste documento, “cuxo papel no deseño das estratexias na loita pola igualdade é decisoria, así como o é e será na súa aplicación e na transformación da sociedade a través da educación e de crear conciencia”. Neste senso, destacou que se presentaron máis de 130 achegas ao Plan través do grupo focal que se creou, integrado por numerosos colectivos e asociacións, sindicatos e a Universidade.

Ademais, na elaboración e no diagnóstico tamén participou a Comisión de Transversalidade, composta polas distintas áreas municipais, concelleiros e traballadores, “xa que as iniciativas en favor da igualdade deben aplicarse no conxunto das accións que desenvolvamos como Concello, asumindo que, aínda que estas se definen co obxectivo de mellorar a calidade de vida de toda a poboación, afectan de maneira distinta a mulleres e a homes debido ás súas diferentes condicións de vida”, sostivo Lara Méndez.

Este Plan de Igualdade, que xorde dun completo diagnóstico, recolle un total de 72 medidas e 28 obxectivos específicos que se enmarcan en 9 eixos de actuación: transversalización da perspectiva de xénero na Administración; promoción do asociacionismo e a participación das mulleres; sensibilización en materia de igualdade de oportunidades, violencia de xénero, trata, explotación sexual e todas as formas de violencia machista, incluída a violencia sexual; educación; emprego; conciliación e corresponsabilidade; cultura e deportes e saúde, urbanismo, mobilidade e vivenda.

Respecto aos plans anteriores, introduce como novidade no seus eixos o de ‘saúde, urbanismo, mobilidade e vivenda’, co fin de reforzar a perspectiva de xénero na mobilidade e seguridade cidadá, mellorar o acceso á vivenda de mulleres en situación de vulnerabilidade e impulsar a difusión de información para contribuír á mellora dos recursos sobre patoloxías exclusivamente femininas.

Lara Méndez lembrou que Lugo ven traballando con estratexias firmes en prol da igualdade desde o ano 2005, cando aprobamos o noso primeiro plan, e “desde hai 16 anos fomos incorporando melloras e formulando diferentes medidas que nos permitisen ir actuando nas diferentes necesidades atopadas en cada período, sempre intentando ir da man dos colectivos e colaborando con outras administracións”. Os recursos económicos que o Concello destina a este compromiso neste ano superan os 800.000 euros,  “un 60% máis do que destina a Xunta a toda a provincia, incluído Lugo”.

Cada unha das 72 medidas que incorpora o plan está acompañada de instrucións para a súa implantación, seguimento e avaliación, a designación das áreas do Concello responsables da súa implantación e o nivel prioridade de cumprimento de cada medida. Respecto á prioridade, establécense tres niveis –alta, media e relativa-, que responden a criterios organizativos, orzamentarios ou de dificultade técnica.

Entre as medidas hai novas accións a pór en marcha, e moitas das son de continuidade e de reforzo de accións que o Concello ven  desenvolvendo e que están a ter bo resultados.

Entre as medidas destacadas pola alcaldesa, citou:

 • A detención e posta en marcha dun plan formación en igualdade de oportunidades do persoal municipal, unha das eivas detectadas no diagnóstico, así como maiores accións formativas para os profesionais que traballan cos colectivos máis vulnerables, como mulleres vítimas de trata, mulleres prostituídas e vítimas de violencia de xénero.
 • A elaboración dun Plan de Igualdade de Oportunidades da xestión dos recursos humanos do Concello.
 • A recompilación de maneira sistemática de datos desagregados por sexo e información que permita coñecer de maneira diferenciada o uso que mulleres e homes fan dos mesmos, así como a avaliación dos servizos desde unha óptica de xénero, o que nos permitirá elaborar Orzamentos municipais con indicadores de igualdade.
 • Potenciar a transversalidade das políticas públicas e un maior impulso da participación e a comunicación cos colectivos e asociacións de mulleres, en especial aquelas en situación de maior vulnerabilidade, que nos permitan unha mellor definición dos plane e programas que poñamos en marcha.
 • Creación dun servizo de orientación laboral e apoio ao emprendemento específico para mulleres, e posta en marcha de accións formativas no manexo básico de novas tecnoloxías a mulleres sen coñecementos previos para axudar na súa empregabilidade.
 • Impulso de máis campañas de comunicación, divulgación e sensibilización sobre as discriminacións múltiples, as violencias machistas e os servizos de apoio e atención as vítimas, incidindo especialmente na mocidade, nos centros onde estudan e as súas contornas.
 • Elaboración dun estudo de prospección de recursos para a conciliación, con especial atención ás necesidades específicas da poboación do ámbito rural, das persoas con diversidade funcional e da poboación en diferentes situacións de vulnerabilidade.
 • Desenvolveremos dun estudo sobre das necesidades do deporte feminino na cidade.
 • Análise das diferentes zonas do municipio coa participación activa das mulleres da cidade e outros axentes na que se identifiquen aqueles puntos ou itinerarios da cidade que representan puntos escuros relacionados coa seguridade das mulleres, xa sexa por falta de intensidade da iluminación, como por ausencia de infraestruturas, ou outros factores que inciden na falta de seguridade. O mapeo acompañarase dunha lista de propostas de mellora para eliminar ou contrarrestar eses puntos escuros
 • Incrementar as accións de orgullo de Lugo a través da marca ‘Mulleres con Forza’, xa que a cidade é a única de Galicia con marca feminista propia.

Borrador para a Foro de Igualdade

A avaliación do Plan, así como a súa coordinación e o proceso de seguimento será responsabilidade da concellaría de Muller e da Comisión de Transversalidade, e a súa execución será compartida con todas a concellarías do Concello e a Casa da Muller, que elaborarán a lista de indicadores correspondentes a cada acción.

O documento presentado pola alcaldesa é un borrador, que será agora trasladado nun novo  proceso consultivo ao Foro de Igualdade, composto este último tamén polo grupos políticos da Corporación, polo que se esperamos que estea aprobado de maneira definitiva en maio.

Lara Méndez destacou a necesidade de non esquecer que “que todos os días é tempo de feminismo”, e máis nun momento onde a crise social e económica está a afectar aínda máis as desigualdades da muller. “Son máis as que perderon o seu emprego, as que sufriron un ERTE” máis as que fixeron malabares coas clases dos seus fillos e fillas, a atención aos seus pais ou avoas, o traballo profesional, as tarefas do fogar. E, por suposto, supuxo unha tortura engadida a todas as mulleres vítimas de violencia machista”, comentou.

Tamén alertou do risco de retroceso nos dereitos adquiridos “se avanza a ultradereita, polo que debemos estar alerta para que estes movementos non se consoliden”.

Audio

 • A alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, sobre o IV Plan de Igualdade do Concello de Lugo 2021-2025 (I) | Descargar mp3
 • A alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, sobre o IV Plan de Igualdade do Concello de Lugo 2021-2025 (II) | Descargar mp3
 • A alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, sobre o IV Plan de Igualdade do Concello de Lugo 2021-2025 (III) | Descargar mp3
 • A alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, sobre o IV Plan de Igualdade do Concello de Lugo 2021-2025 (IV) | Descargar mp3

Noticias relacionadas